Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen okt 2015 –nu 5 år 5 månader. Stockholm, Sverige Chef för ordning och säkerhet på nationella operativa avdelningen, …

2682