I december låg Nordeas genomsnittsränta, alltså den ränta kunderna faktiskt får, på 1,66 procent på den rörliga tremånadersräntan. Det kan jämföras med exempelvis SEB:s 1,5 procent.

8556