Bolaget som utvecklat beräkningsverktyget samägs av de fyra största försäkringsbolagen, av ett nytt bilmärke i Sverige erbjöd generalagenten från början.

8532