Kr då kristendomen delades - viktigt är den odelade kyrkans lära och tradition, samt det heligas närvaro. DET HELIGAS NÄRVARO I LIVET - ortodox betyder ”rätt 

3868