År 1972 anställdes Sveriges första kvinnliga lokförare. Det var Ulla-Brita Neibig som den 10 juni 1972 började sin anställning som lokförare på järnvägen Roslagsbanan efter att ha utbildats i SJ:s regi. Hon var då även Sveriges yngsta lokförare. SJ:s första kvinliga lokförare anställdes år 1977.

4509