Perifer artärsjukdom definieras brett i de nya riktlinjerna vilka innehåller aterosklerotisk arteriell kärlsjukdom och rekommenderas brett för alla 

1921