Särskilda upplysningar till expedierande öppenvårdsapotek 7. Uttag för längre än 3 månader . Blanketten är anpassad för de nya uppgifterna om förmån som ska anges på receptet från 2 Från och med den 1 juli 2020 är telefonrecept giltiga i högst 14 dagar från 

2440