The detective reflected that his job required patience. Detektiven reflekterade över att hans jobb krävde tålamod.

8170