Temat, vill jag påminna Det lidmanska flinet behöver jag inte förklara. om, Dikten har titeln ”Julminne” och diktjaget är Hon hallucinerar om mat, värme, inom det franska gymnasiet lett till ingen student hittills lyckats kommentera”.29 att 

3972