Detta område kallas även för politisk filosofi, och intresserar sig för frågor som berör staten, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) delade också synen på ett 

2835