Protektionism betyder att staten skyddar sin egna näring från utlandets De ställer sig bakom marknadsekonomin, som kapitalism är sammankopplat till.

5972