19 jan 2021 Att följa en strukturerad och bra dramaturgisk kurva kan vara avgörande för Till exempel så förekommer det kurvor som består av sex eller sju 

635