Bestämmelser om kör- och vilotider och färdskrivare vid vägtranspor-. ter finns i Ett förarkort, ett företagskort eller ett verkstadskort ska återkallas om. kortet har 

8882