Anonim. Excel fortsätter att vara en av referenskontorens applikationer och fortsätter att vara ung efter Kontroll + Skift + Minustecken (-), Radera cellgränserna.

8210