Handleder på psykoterapeutprogrammet, Lunds universitet, samt är anlitad som i psykoterapi (tidigare steg 1), bl.a. på psykologprogrammet, Socialhögskolan 

4559