En immateriell tillgång är enligt K3 punkt 18.2 en identifierbar icke-monetär tillgång Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar för 

7747