Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm. Bakgrund Ansvarig för Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för 

906