Likformig rörelse är en rörelse med konstant hastighet. Med konstant hastighet menas att hastigheten är densamma under hela rörelsen. Det kan t ex vara en bil 

1961