Regeringens utredare av sjukförsäkringen vill ge timanställda möjlighet 000 personer med tidsbegränsade jobb rimligare ersättning vid sjukdom. någon sjukpenning, säger Claes Jansson om gruppen behovsanställda.

4082