30 apr 2020 Utvärdering av viktsonderingen av den siltiga sandmoränen har endast gjorts kombination med CPT-sondering alternativt hejarsondering.

1363