Sedan dess har Taslima, som också är fotograf, både politiskt och konstnärligt arbetat för rättvisa löner, säkra arbetsförhållanden och rätten till 

1382