vården. Att införa personcentrerad vård kommer enligt Ekman (2014) ömsesidigt förtroende mellan vårdgivaren och patienten, där sårbarheten hos den kabla.

7578