klimatpåverkan i driftsfasen för ett antal olika typiska åtgärder som fönsterbyte, tilläggsisolering, värmeåtervinning (FTX) och installation av solceller respektive 

2627