Göteborg är den kommun somplockat hem störst statliga bidrag till lärarassistenter med drygt 17,7 miljoner. Andrea Meiling, ordförande för 

3048