Hormonet insulin har stor betydelse för att reglera sockerkoncentrationen i blodet, eftersom det fungerar som en blodsockersänkare. Hormonet glukagon har 

8895