huvudmannens. Förvaltningen ska ske på ett sådant sätt att hänsyn hela tiden tas till vad som är bäst för huvudmannen. Ekonomisk förvaltning innebär att 

5009