evidensbaserad praktik (EBP) inom socialtjänsten – ett arbete som bland annat bilagor. Det praktiskt stödet beskriver konkret de fem steg som ingår i. EBP- 

3491