Internalisering; Problembasert læring/inquiry-based learning; Praksisfellesskap; Situert læring. Hvis du ikke kjenner begrepene de bruker søk de opp på nett.

8581