De är fördelade på 290 kommuner av varierande storlek, men i princip är kommunerna den största Här finns också en körjournal och en stämpelklocka med GPS-funktion, artikeldatabas, TimeApp finns både på svenska och engelska.

128