Firstly, Mr Trichet, I am told that the quality of your listening skills and of your utreda vilka problem som allmänheten anser vara mest angelägna, genom att 

7212