På taket finns en svensk flagga. Framför hotellet finns det hästar som drar vagnar med människor i. Längst fram finns en kaj med båtar och människor som ror.

6707