3.1.3 BRÅ:s rapport ”Vad händer med unga lagöverträdare? Om överlämnande till vård inom socialtjänsten” ..163 3.1.4 BRÅ:s rapport ”Åklagares, domares och socialtjänstens syn på påföljdssystemet för unga”.177 3.2 Synpunkter framförda till utredningen av domare

1410