av G Peterson · 2014 · Citerat av 3 — tionen, speciellt i databaser med lägre stratigrafiska kvalitetskrav, manuella Stratigrafi används för att koppla stratigrafin till teckenförklaringsfilen (GLEG) och 

6090