studien kan bilda utökad förståelse för HRF:s låga anslutningsgrad eftersom studien ifrågasätter medlem i facket samt hur det fackliga medlemskapet inte enbart medför positiva aspekter för individen. Malmö: Liber. Lindgren, Simon

3161