Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900 000 bilar trygga hos oss. Försäkringen gäller för skada eller fel som påverkar bilens funktion och berör komponenter som till exempel motor eller kraftöverföring. Vilken

3414