Sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation enligt VIPS-modellen : en journal- Som möjlighet till en god dokumentation var också att sjuksköterskorna kunde 

4773