[stämplad:] Stockholms Stads Lantegendomsnämnd den 5 Aug. 1909. Bygglovsritning till den så kallade Enskedestugan på två rum och kök. Ritningen är en osignerad typritning från Stockholms stads lantegendomsnämnd. Huset uppfördes 1910 på Skogsvägen 23 (fastigheten Täckdiket 13) i Gamla Enskede.

3024