1:a sekreteraren Sara Thorbert Mros föredrog årsberättelsen som illustrerades med en Power Point-presentation. Förvaltningsberättelse, se bilaga 1 nedan § 4.

7693