Europa är till ytan världens näst minsta världsdel. Här finns höga berg och långa kuster. Text+aktivitet om Europa för årskurs 4,5,6

2825