SPM har mottagit en order från massabruket Södra Cell Mönsterås om leverans av det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond för 

4886