Stoppet du gör behöver vara i minst några sekunder och att rulla långsamt är inte tillåtet. Stanna precis innan den heldragna stopplinjen. Om 

290