Ändringen berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och cm3 eller effekt över 11 kW 139,12 kr; 0503 Moped, registreringspliktig 27,82 kr Observera att omställningen bara gäller bilar som registreras i EU efter den 1 

3840