Trots att EU-parlamentet får allt större politisk betydelse är risken överhängande att det blir ett lågt valdeltagande också i år. Partierna hoppas visserligen att fler går till

4965