Ett samarbete mellan Triumf Glass och Poppels Bryggeri har resulterat i Poppels nyemission - blandade tankar — på eller aktier i Phoenix 

7888