Mätosäkerhet vid bestämning av energiinnehåll på trädbränsle 3 1 Sammanfattning Sedan 2015 inkluderas även trädbränslen i virkesmätningslagen, vilket innebär krav på kontroll och

917