Hjälpmedel ingår i HUL-samarbetet och beställs via HUL om inte annat anges Avtal t.o.m. 2018-09-30 Version 2017-02-02 Sida 3 av 10 Postadress: Hjälpmedel Uppsala län, Palmbladsgatan 8, 754 50 Uppsala Besöksadress: Palmbladsgatan 8 • Telefon: 018-727 47 90 • e-post: hul@uppsala.se 22 27 12 Ur och klockor

919