I exempelvis vissa delar av Sydamerika används begreppet interkulturell istället 40 Detta bygger i sin tur på ett synsätt där kulturen betraktas som något givet 

4823