Antidotbehandling vid paracetamolintoxikation för barn under 30 kg Acetylcystein 48 mg/mL: Steg 1 (Bolusdos): 144 mg/kg = 3 mL/kg, infusionstid 15 minuter-----Steg 2: 240 mg/kg (12 mg/kg/tim) = 5 mL/kg, infusionstid 20 timmar motsvarar 0,25 mL/kg/tim i 20 timmar-----Text0:Instruktion gäller för barn under 30 kg, vid parace tamolintox av depottabletter.

7509