E: Endast en av kurserna EDA061 / EDAF60 Objektorienterad modellering och design och EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer får ingå i examen. 2018/19 Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår.

165