Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Inledande bestämmelser. Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för varans nyttjande Förtidsbetalning. Vid avräkning enligt första stycket får säljaren tillgodoräkna sig hela kostnaden för uppläggning av

4542